Stavba protipovodňové ochrany v Chamu.

Parkování v centru města není i přes stavební práce žádný problém!

Další informace ohledně vedení dopravy v Chamu najdete zde: